Honda Ôtô Đắk Lắk

Cty TNHH Thương mại Tân Loan
Hotline: 0911 38 77 99 - Dịch vụ: 0913 58 44 77

Sơ đồ tổ chứcÔng: TÔN LONG TÂN
Chủ Đầu tư
Điện thoại:
Email: tanlt@hondaotodaklak.com.vn

 

 

 Bà: TRẦN THỊ KIM LOAN
Tổng Giám đốc
Điện thoại:
Email: loanttk@hondaotodaklak.com.vn

 

 

 


Ông : Phan Quốc Công
Giám Đốc Điều Hành
Điện thoại:
Email: congpq@hondaotodaklak.com.vn

 

 

 


Ông: Huỳnh Danh
Giám đốc Kinh doanh
Điện thoại:
Email: huynhdanh@hondaotodaklak.com.vn

 

 

 


Ông: NGUYỄN DUY THẮNG

Giám Đốc Dịch Vụ
Điện thoại:
Email: thangnd@hondaotodaklak.com.vn